Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Αρχικό γράμμα παιχνίδι on line


Χρώματα κουκουβάγιες


παιχνίδι μνήμης Ιστορία με την κουκουβάγια


Γράμματα από την Κυρία Κουκουβάγια -βιβλίο


Book titled 'untitled'


Read this book made on StoryJumper

Κ,κ, an interactive worksheet by VasoMalea
liveworksheets.com


Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Φύλλα εργασίας με τα έντομα


Αριθμοί, an interactive worksheet by VasoMalea
liveworksheets.com
Μέλιισσα, an interactive worksheet by VasoMalea
liveworksheets.com


Sudoku, an interactive worksheet by VasoMalea
liveworksheets.com

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Σ. Αυγητίδου: Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας σημαίνει αναβάθμιση του νηπιαγωγείου;


Το άρθρο 2 του προσχεδίου νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» προβλέπει «την πιλοτική εισαγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές θα αλληλοεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, παρουσία του Νηπιαγωγού ΠΕ». 

Αριθμοί 1-10