Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

H ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανοιχτή Επιστολή  στον Πρόεδρο του ΠΤΔΕ,
Καθηγητή Γιώργο Νικολάου  και στα μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ
Πάτρα, 15 Απριλίου 2019ΚΟΙΝ. Υπουργό Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου
            Αρχηγούς Κομμάτων συνταγματικού τόξου    
            Πρύτανη  ΠΠ, καθ. Κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου   
            Κοσμήτορα, Σχολής ΑΚΕ, καθ. Κ. Β. Κόμη
            ΔΟΕ
           Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος
          Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας
          Τοπικό και αθηναϊκό τύπο

          
    


Αγαπητέ Πρόεδρε,
Με έκπληξη, απορία και απογοήτευση πληροφορηθήκαμε ότι το ΠΤΔΕ δέχτηκε να συγχωνευτεί με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δ. Ελλάδος. Αυτό, δηλαδή που αρνήθηκε το ΕΑΠ, έγινε  δεκτό από εσάς και το Τμήμα.
H πρώτη, βέβαια, απορία που μας δημιουργήθηκε, είναι τι άλλαξε από την τελευταία ομόφωνη απόφαση του Τμήματος για τις συνενώσεις ΑΕΙ/ΤΕΙ. Η απόφαση αυτή, η οποία μας βρήκε απόλυτα σύμφωνους, κατέληγε ότι το «Το ΠΤΔΕ, ομόφωνα και επί της αρχής είναι αντίθετο με το σχέδιο απορρόφησης του ΤΕΙ Δ. Ελλάδος από το ΠΠ και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να καταψηφίσει τη σχετική πρόταση στη Σύγκλητο». Πώς εξηγείται η απότομη και αναιτιολόγητη στροφή; Η kolotoumba ήταν μέχρι τώρα γνωστή έννοια της πολιτικής σκηνής. Τώρα «εισέβαλε» και στον ακαδημαϊκό χώρο;

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Μονοπρόσωπα Όργανα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
3 Ιανουαρίου 2019

Καταργούν τη δημοκρατική λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!
Η δημοκρατία θα ισχύει μόνο αν συμφωνεί και ο διορισμένος πρόεδρος των συμβουλίων!
Ο κατήφορός τους δεν έχει σταματημό…
           
           
            Σε νομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τροποποιεί το άρθρο 162 του Ν.3528/07 (Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων) προσθέτοντας διάταξη, σύμφωνα με την οποία για να είναι έγκυρη μια απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου πρέπει στην πλειοψηφία να είναι υποχρεωτικά και ο διορισμένος από την συγκυβέρνηση, πρόεδρος!
Συγκεκριμένα ενώ ως τώρα η διάταξη προέβλεπε ότι τα συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τώρα προσθέτουν ότι στην πλειοψηφία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε ο πρόεδρος!! Δηλαδή αποφάσεις ακόμα και με πλειοψηφία 4-1 δεν θα είναι έγκυρες αν ο διαφωνών είναι ο Πρόεδρος!!