Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


          Όταν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και όσοι εμπλέκονται στην Εκπαίδευση, μιλάνε για Αναλυτικό Πρόγραμμα, εννοούν ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν στην καθημερινή πράξη, ένα μπούσουλα που τους λέει τι πρέπει να κάνουν και πότε.
          Ένας ορισμός του Αναλυτικού Προγράμματος οποιασδήποτε μορφής είναι ο εξής: ΑΠ είναι το αποτέλεσμα και το προϊόν διαδικασιών σχεδιασμού και [1]σύνταξης ενός γενικού πλαισίου μακροπρόθεσμης οργάνωσης της διδασκαλίας που γίνεται σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικό κατά περίπτωση βαθμό εγκυρότητας και νομιμότητας (οι σκοποί και οι στόχοι είναι επαρκώς αιτιολογημένοι και προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας ή τις ανάγκες των μαθητών). Στην έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος ανοίγονται όλες οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες, οι οποίες εκβάλλουν στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της διδασκαλίας.  

Παροιμίες και Άλλες Ονομασίες για τους Μήνες.

Παραμύθι για τις Μέρες της Βδομάδας και τα Χρώματα