Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Το Σχολείο είναι Δημιουργία


Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο. 

Ανακύκλωση- Τίνα Δρακίνα

Βιβλιαράκια Αριθμών
Κάρτες μαθηματικών και Beebot

Πάνω στο διάδρομο με τα 10 τετραγωνάκια, ανά 2 ίδιο χρώμα, τοποθετούμε πρώτα τους αριθμούς. Κάθε παιδί παίρνει από μια κάρτα με βούλες και προγραμματίζει το ρομποτάκι να πάει στον αριθμό που πρέπει.