Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Γνώση Γραμμάτων: ΘεωρίαΑποτέλεσμα εικόνας για γράμματαΣτα αλφαβητικά συστήματα γραφής, βάση ανάγνωσης αποτελεί η αποκωδικοποίηση των τυπωμένων λέξεων, δηλ. η μετάφραση των τυπωμένων μονάδων σε ηχητικές μονάδες, και αντίστροφα  η γραφή  περιλαμβάνει μετάφραση ηχητικών μονάδων σε έντυπες μονάδες . Στο πιο βασικό επίπεδο, το έργο αυτό απαιτεί τη γνώση των ονομάτων των γραμμάτων. Ένας πρώιμος αναγνώστης που δεν γνωρίζει τα γράμματα του αλφαβήτου δεν μπορεί να ξέρει  ποιος ήχος αντιστοιχεί σε ποιο γράμμα. Η γνώση του αλφαβήτου κατά την είσοδο στο σχολείο είναι ένας από τους ισχυρότερους  προγνωστικούς παράγοντες για  βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία στο  γραμματισμό (Stevenson & Newman, 1986).

Αποτέλεσμα εικόνας για γράμματα            Αυτή, λοιπόν, η δεξιότητα συνδέεται με την κατανόηση ότι τα γράμματα διαφέρουν μεταξύ τους, περιλαμβάνει τη γνώση των ονομάτων και των ήχων τους, και την  αναγνώριση γραμμάτων παντού.

         Τα παιδιά μαθαίνουν για πρώτη φορά το όνομα των γραμμάτων , ίσως μέσω της ακοής βιβλίων της αλφάβητου  ή με το τραγούδι της αλφάβητου και στη συνέχεια μαθαίνουν να ταιριάζουν τα ονόματα με τα τυπωμένα γράμματα. Ως μέρος της διδασκαλίας των ονομάτων των γραμμάτων διδάσκονται αξίες ήχου. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο με την  αλφάβητο στο οποίο τα γράμματα σε συνδυασμό με τις εικόνες των ζώων  περιέχουν τα ονόματά τους. Η γνώση της αλφάβητου είναι απαραίτητη ώστε τα παιδιά να διαχωρίσουν τις ενάρξεις από τα στιχάκια και στη συνέχεια η ευαισθητοποίηση στις ενάρξεις των στίχων  είναι απαραίτητη τόσο για την ανάγνωση λέξεων όσο και για πιο σύνθετα επίπεδα του φωνολογικής επίγνωσης. ( Stahl & Murray,1994).

         Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, επίσης, μαθαίνουν τα γράμματα πρώτα μέσα από την έκθεση τους με το  δικό τους όνομα,  τόσο  στην έντυπη όσο και στην προφορική του μορφή . Αυτή η σχέση μεταξύ της έννοιας του ονόματος κάποιου (σημασιολογία) με  τον τρόπο που εκφέρεται (φωνολογία), και τη γραπτή μορφή του (ορθογραφία) μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των παιδιών σε δεξιότητες αλφαβητισμού. Τα παιδιά φαίνεται να έχουν αυξημένο ενδιαφέρον στην έντυπη μορφή του ονόματος  τους, σε σύγκριση με το ενδιαφέρον για άλλες γραμμένες λέξεις. Τα μικρά παιδιά προτιμούν πράγματι τα γράμματα που εμφανίζονται στο όνομά τους περισσότερο από ό, τι άλλα γράμματα, ένα φαινόμενο που ονομάζεται επίδραση των γραμμάτων του ονόματος (name-letter effect). Φαίνεται πως ένα αυξημένο ενδιαφέρον στην  έντυπη μορφή του  ονόματος αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης. Έτσι, το όνομα ενός παιδιού γίνεται ένα όχημα για να μάθουμε  πώς αναπτύσσεται ο αλφαβητισμός σε  κάθε παιδί. 


Πηγές:
Stahl, S. A., & Murray, B. A. (1994). Defining phonological awareness and its relationship to early reading. Journal of Educational Psychology, 86(2), 221-234. doi:10.1037/0022-0663.86.2.221


Stevenson, H. W., & Newman, R. S. (1986). Long-term prediction of achievement and attitudes in mathematics and reading. Child Development, 57(3), 646-659. doi:10.2307/113034

Αριθμοί και Λουλούδια.

Την  Άνοιξη τα μπαλκόνια μας γεμίζουν λουλούδια.

Στις δικές μας τις γλάστρες όμως πρέπει να ανθίσουν τόσα λουλούδια όσα λέει ο αριθμός που είναι πάνω στη γλάστρα.

Παιχνίδι με Γράμματα Κεφαλαία και Πεζά


Τα παιδιά επιλέγουν μια μελισσούλα, η οποία είναι ανάποδα και πάνω στην πλάτη της είναι κολλημένο ένα πεζό γράμμα. 
Οι μελισσούλες χορεύουν με συνοδεία μουσικής. Μόλις σταματήσει η μουσική οι μελισσούλες κάθονται στο πάτωμα και λένε ποιο γράμμα κουβαλάνε στην πλάτη τους.


Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Στην προσχολική εκπαίδευση είναι πολλά και πολύπλευρα τα προβλήματα που εγείρονται από έλλειψη αναγνώρισης της βαθμίδας ως ισότιμης με τις υπόλοιπες. Πολλές φορές έχουν αναφερθεί προβλήματα όπως τα άθλια και ακατάλληλα κτίρια που στεγάζουν παιδιά 4-6 ετών. Η σημαντική έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, η ελλιπής μέριμνα για ουσιαστική και με στοχοθεσία σε βάθος χρόνου επιμόρφωση, ο υποβαθμισμένος ρόλος της/του νηπιαγωγού που πολλές φορές συνδέεται η νοημοσύνη και η ικανότητα των εκπαιδευτικών με την ηλικιακή ομάδα που διδάσκουν και άλλα πολλά.

Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Family Playing Cards: take ‘em, make ‘em, then play!


family playing cards
A few years ago, I burned the midnight oil way too close to the finish line, in an attempt to create Family Playing Cards for Maddy, Owen, and Cora.
And though I made the work harder than it needed to be, it was well worth it.
The kids have used the cards steadily for the last two years, playing games, using them as ‘cheaters’ when they made cards, wrote notes, and developed stories with their family as the main characters.
This year, I utilized my sweet, sweet laptop a little more–and I called in the resources of a good pal–so my work was a little easier.So with a little help from my friends, I created family playing cards for my kiddos, adding new cousins and Brady.
But I also made a set for our niece and nephews, and I’m hoping that they have as much fun learning our names as we have had learning theirs.

Phonemic Activities for the Preschool or Elementary Classroom

By: Marilyn J. Adams, Barbara Foorman, Ingvar Lundberg, and Terri Beeler (2004)
This article features activities designed to stimulate the development of phonemic awareness in preschool and elementary school children. The activities originally appeared in the book Phonemic Awareness in Young Children: A Classroom Curriculum.

Listening to sequences of sounds

From chapter 3: Listening games

Objective

To develop the memory and attentional abilities for thinking about sequences of sounds and the language for discussing them.

Materials needed

Objects that make interesting, distinctive sounds. Some examples follow:
banging on wall/table/lap
blowing
blowing a whistle
blowing nose
clapping
clicking with tongue
closing purse
coloring hard on paper
coughing
crumpling paper
cutting with a knife
cutting with scissors
dropping (various things)
drumming with fingers
eating an apple
folding paper
hammering
hopping
noisy chewing
opening window or drawer
pouring liquid
ringing a bell
rubbing hands together
scratching
sharpening a pencil
slamming a book
smashing crackers
snapping fingers
stamping
stirring with teaspoon
tearing paper
tiptoeing
turning on computer
walking
whistling
writing on board
writing with a pencil