Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΣΚ:ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΣΚ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης, που αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη χαρά από γονείς (ιδιαίτερα εργαζόμενους) και εκπαιδευτικούς (διορισμός νηπιαγωγών ,διεύρυνση ωραρίου με περισσότερες δραστηριότητες) .

Η ίδρυσή του ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά στην εκπαίδευση ενισχύοντας συγχρόνως το ρόλο της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στη συνεργασία των νηπιαγωγών σε μια ενιαία γραμμή δράσης. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ενιαίο και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται έχουν συνέχεια και συνάφεια.

Πιστεύουμε ότι η  πρόωρη αποχώρηση των νηπίων με την καθιέρωση ενδιάμεσης ώρας αποχώρησης το διάστημα από 13:45 – 14:00(την οποία προωθεί το Υπουργείο με απόφαση του Αριθ. Πρωτ. Φ.32/339 /124196      /Γ1) αποδυναμώνει και  αλλοιώνει τον χαρακτήρα και το ρόλο του ολοήμερου νηπιαγωγείου.

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν τύπο σχολείου που πρέπει όλοι να διαφυλάξουμε και να αναβαθμίσουμε, έχοντας πάντα ως πρώτο μέλημά μας το παιδί. Θεωρούμε πως σε μια πολιτεία κοινωνικά και εκπαιδευτικά ευαισθητοποιημένη, δεν πρέπει να θυσιάζονται όλα στο βωμό της αγοράς εργασίας.

Το σύγχρονο σκηνικό της ρευστότητας και της συνεχούς αλλαγής κάνει όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης μιας σοβαρής και μακρόπνοης εκπαιδευτικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στα σύγχρονα δεδομένα. Απαιτείται αγώνας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην  εκπαίδευση με την διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτικής, με σχεδιασμούς σε βάθος χρόνου και με ενίσχυση θεσμών όπως το ολοήμερο, που εγγυώνται  την ποιότητα στην εκπαίδευση καλλιεργώντας αξίες, στάσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές .

Το νηπιαγωγείο είναι μια μοναδική χρονική περίοδος στη ζωή του κάθε παιδιού ,με το δικό του πρόγραμμα ,στόχους και πρακτικές και είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται με τρόπο ξεχωριστό ,ανάλογο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας. Η ευθύνη που έχει το Υπουργείο για την ενίσχυση ή τη διάλυση του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι τεράστια.

Εμείς οι νηπιαγωγοί με όραμα στην εκπαίδευση υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις ιδιαίτερα σε μια εποχή κατάρρευσης αξιών και θεσμών την ενίσχυση του θεσμού του ολοήμερου και διεκδικούμε :

·        Καμία αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου.

·        Κατάλληλες υποδομές και πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού

·        Θεσμοθέτηση του ωραρίου των νηπιαγωγών.

·    Υπευθυνότητα στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την ενίσχυση του δημόσιου δωρεάν σχολείου.

·        Διορισμό επαρκή αριθμού νηπιαγωγών για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων  διευρυμένου ωραρίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου