Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ..ώρα μηδέν!!ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
"ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"


ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ..ώρα μηδέν!!
Η ανικανότητα και  η σκόπιμη, θεωρούμε, προχειρότητα που έχει επικρατήσει τη φετινή χρονιά στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, έχει διαμορφώσει ένα πρωτοφανές κλίμα αναξιοπιστίας, ανασφάλειας  και απελπισίας σε όλους τους συναδέλφους, που για πρώτη φορά βλέπουν να τινάζονται στον αέρα κεκτημένα χρόνων. Το Υπουργείο απέδειξε ότι είναι απελπιστικά ανεπαρκές να αντιμετωπίσει την κρίση, που πλήττει την εκπαίδευση και για την οποία είναι κύρια υπεύθυνο. Το μόνο που έχει καταφέρει είναι να πολλαπλασιάσει  τα αδιέξοδα, να επιτείνει την απελπισία και να ευτελίσει τις  ζωές των εκπαιδευτικών, με μπαλώματα και όχι με ουσιαστικές λύσεις.
Ζούμε καθημερινά την ανασφάλεια μας να μεγαλώνει καθώς οι αποφάσεις του Υπουργείου  χαρακτηρίζονται από  αναξιοκρατία, αδιαφάνεια και  αδικία , διαλύοντας την ελάχιστη ελπίδα για το μέλλον.
Αυθαίρετες μετακινήσεις , υποχρεωτικές μετατάξεις, μηδενικοί διορισμοί και μικρός αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών, υποβάθμιση των ολοήμερων και των ειδικών σχολείων, περιγράφουν τη διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Η προσχολική εκπαίδευση ένας ιδιαίτερος χώρος, που έχει δεχτεί την πλήρη απαξίωση στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης εδώ και χρόνια, παρασύρεται στη δίνη της διάλυσης αυτής .
Τα ιδιαίτερα προβλήματα που υπήρχαν τώρα γιγαντώνονται.

·        Χιλιάδες προνήπια μένουν εκτός του Δημόσιου Σχολείου .Το δικαίωμα της εκπαίδευσης μπαίνει στην κληρωτίδα ενισχύοντας την ανισομερή κατοχή σχολικής ετοιμότητας.
Η πραγματικότητα αυτή έρχεται σ’ ευθεία αντίθεση τόσο με το Σύνταγμα της χώρας (άρθρο 16), με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου(Π.Ι.),  όσο και με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 28), που προβλέπουν μεταξύ άλλων την «παροχή ίσων ευκαιριών» μόρφωσης σε όλους τους μαθητές που κατοικούν εντός των γεωγραφικών συνόρων.

·        Τεράστια προβλήματα υπάρχουν σε αρκετούς νομούς όπου παραμένουν μήνα Οκτώβρη νηπιαγωγεία κλειστά. Πολλά  ολοήμερα τμήματα υπολειτουργούν, με συμπτύξεις τμημάτων, με μείωση ωραρίου στη λειτουργία, με  λύσεις πρόχειρες, αντιπαιδαγωγικές,  εις βάρος των παιδιών αλλά και  του θεσμού του ολοήμερου Σχολείου.

·        Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, που υπηρέτησαν με συνέπεια το επάγγελμά τους, σε μέρη δυσπρόσιτα, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία και τους χαμηλούς μισθούς, έμειναν άνεργοι μετά από χρόνια υπηρεσίας .

·        Το κτιριακό πρόβλημα των νηπιαγωγείων είναι τεράστιο και τα παιδιά φιλοξενούνται σε χώρους ακατάλληλους ,που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος το οποίο βασίζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση.


·        Ο αριθμός των μαθητών 1:25 και η δυνατότητα  συμπλήρωσης κατά 10% όπου υπάρχει ανάγκη καταργεί την φιλοσοφία του προγράμματος του νηπιαγωγείου. Είναι παιδαγωγικά  αναγκαίο ένας μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τάξη-τμήμα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και η ευχέρεια στον εκπαιδευτικό να παρεμβαίνει εξατομικευμένα και, προπάντων παιδαγωγικά για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Σύμφωνα με έρευνά που πραγματοποίησε το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων- Νηπιαγωγών στα Ιωάννινα  στα σχολεία του νομού , με τις υπάρχουσες αίθουσες ακόμα και αυτή η αναλογία παραβιάζεται από το ίδιο το υπουργείο, χωρίς να υπολογίσουμε τον εξοπλισμό και τα έπιπλα τα απαραίτητα για την εκπαιδευτική διαδικασία για τα ΔΣ. και τα Νηπιαγωγεία. Από την έρευνα προκύπτει ότι ο μέσος όρος των τ.μ. των αιθουσών είναι 30 με 35 τ.μ. που σημαίνει ότι μπορεί να φοιτήσουν 15 μαθητές. Εδώ λοιπόν καταδεικνύεται ότι η αναλογία 1 εκπαιδευτικός προς 15 μαθητές που ζητά ο κλάδος μας είναι απόλυτα δικαιολογημένη για τους χώρους που διαθέτουμε.Το συμπέρασμά μας έρχεται να ενισχύσει και η ισχύς του ΠΔ71/1988 για την πυρασφάλεια, το οποίο προβλέπει την αναλογία 1 μαθητή ανά 2 τ.μ. στα δημόσια εκπαιδευτήρια.
·        Η υποχρηματοδότηση των νηπιαγωγείων αποτελεί σοβαρό παράγοντα ανατροπής των στόχων του προγράμματος το οποίο δομείται στη φιλοσοφία της  λειτουργίας  ομάδων και χρειάζεται σοβαρή υλικοτεχνική υποδομή για να διαμορφωθεί.
Επιχορήγηση 3,8 ευρώ για κάθε παιδί αποτελεί μηδενική οικονομική στήριξη. Με τέτοια επιχορήγηση πώς είναι δυνατό να λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία;

Δεν είναι λοιπόν δυνατό να λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι και τα σχολεία, με αυτές τις προδιαγραφές και να παραβιάζονται οι κανόνες ασφαλείας πρώτα από το ίδιο το υπουργείο. Οι εκπαιδευτικοί με φιλότιμο έχουν αποδείξει ότι μπορούν και έχουν ανταπεξέλθει πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά η παιδεία και η υγεία των παιδιών μας πρέπει να διέπεται τουλάχιστον από υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ανάδειξη βέβαια των προβλημάτων είναι το πρώτο βήμα, το επόμενο πρέπει να είναι η αντιμετώπισή τους επίσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Διεκδικούμε:
·                    Δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή.
·                    Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία .
·                    Τον απαραίτητο αριθμό προσλήψεων ώστε κανένα νηπιαγωγείο να μην είναι κλειστό.
·                    Δημιουργία σύγχρονων κτιρίων (αίθουσες, βοηθητικοί χώροι, τραπεζαρίες, αυλές, κλπ) καθώς και εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής
·                    Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με ειδικούς χώρους και ειδικό  βοηθητικό προσωπικό
·                    Ίδρυση Ειδικών Νηπιαγωγείων και Τμημάτων Ένταξης
·                    Μείωση της αναλογίας Νηπιαγωγών/μαθητών σε 1/15 με ταυτόχρονους μαζικούς διορισμούς
·                    Εφαρμογή  της θεσμοθέτησης του ωραρίου που έχει ψηφιστεί.


Διεκδικούμε το δικαίωμα
στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά!

Διεκδικούμε το δικαίωμα
στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον!!
Προτείνουμε να γίνει ενημέρωση στους γονείς για την σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μέσα από τους Συλλόγους Δασκάλων – Νηπιαγωγών ανά περιοχή.


Από την ομάδα Νηπιαγωγών

«Δικαίωμα στην Εκπαίδευση»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου