Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Καρτέλες Συλλαβισμού: Κατάτμηση και Καταμέτρηση

Μια πολύ βασική δεξιότητα για την κατάκτηση της ανάγνωσης είναι ο συλλαβισμός.
Οι λέξεις αποτελούνται από μικρότερα τμήματα , τις συλλαβές.
Συλλαβή είναι το τμήμα της λέξης που τα στοιχεία του προφέρονται μαζί και ακούγονται σαν ένας φθόγγος. Αποτελείται τουλάχιστον από ένα φωνήεν ή δίφθογγο, είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα σύμφωνα. Μια λέξη έχει τουλάχιστον μια συλλαβή, π.χ. η λέξη γη, οι λέξεις  γάτα ή τα ψάρια έχουν δύο συλλαβές. Οι λέξεις όπως χαρούμενος και τραπέζι έχουν τρεις συλλαβές. Εδώ είναι μερικά πράγματα που θέλουμε τα παιδιά να είναι σε θέση να κάνουν με τις συλλαβές:

Να χωρίζουν τις  συλλαβές μιας λέξης.
Να μετρούν τον αριθμό των συλλαβών σε μια λέξη.
Να συνδυάζουν συλλαβές ώστε να σχηματίσουν μια λέξη. Παράδειγμα: "Ποια λέξη σχηματίζεται  όταν βάζετε μαζί τις συλλαβές κα -ρά βι;"
Πείτε τα μέρη μιας λέξης, όταν μια συλλαβή πέσει. Για παράδειγμα, "Τι ακούγεται σαν όταν λέμε γάτα χωρίς το μέρος -τα;"
Καρτέλες για συλλαβισμό των λέξεων. Ανάλογα με το πόσες συλλαβές είναι τσεκάρουμε και τον αριθμό (με ένα μανταλάκι, καπάκι, βοτσαλάκι κ.ά.)1 σχόλιο: