Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Μαθαίνω τις Εποχές
Why Do We Have Seasons? - I Wonder Why - Amazing & Interesting Fun Facts Video For Kids
Seasons, weather and clothes
Learn all about the four seasons at www.turtlediary.com

ΟΙ 4 ΕΠΟΧΕΣ


Oι εποχές στη γη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου