Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Συναισθήματα


  
Με αφορμή την ιστορία του μικρού Αρλεκίνου ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα συναισθήματα.


Πώς ένιωθε ο Αρλεκίνο όταν έβλεπε τους μασκαράδες να περνάνε στο δρόμο ενώ αυτός δεν είχε στολή για βγει έξω;  Τι ένιωσε, όταν δεν βρήκε καμιά στολή στα μπαούλα; όταν είδε τη στολή που του έραψε η μαμά του; όταν τον θαύμαζαν όλοι; Πώς ένιωθε η μαμά που έβλεπε το παιδί της να κλαίει; Πώς ένιωσε, όταν ετοίμασε τη  στολή και έντυσε τον Αρλεκίνο;

 
Από το βιβλίο  Συναισθηματική αγωγή, Κατανόηση και βιωματική προσέγγιση συναισθημάτων διαβάσαμε την ιστορία με τις 8 νύχτες του Νίκου. Στην ιστορία αυτή ο μικρός Νίκος φοβάται γιατί κάθε βράδυ τον τρομάζει ένας παλιάτσος, ώσπου αποκτά έναν φίλο-προστάτη που θα τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τον παλιάτσο και το φόβο του....


  Δραματοποιήσαμε την ιστορία. Ο Χ. που φοβάται το σκοτάδι επιμένει να γίνει ο Νίκος και οι υπόλοιποι αλλάζουν ρόλους.
      
Οι αρκούδοι ανακαλύπτουν τις συλλαβές που έκρυψε ο παλιάτσος
   
 
Η ικανοποίηση είναι μεγάλη! Ο Νίκος με τους φίλους του βρήκαν όλες τις συλλαβές ! Δεν φοβάται πια το σκοτάδι ο Νίκος!
Εκτός από τα συναισθήματα μας δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψουμε και τους τακτικούς αριθμούς...
  

  
αλλά και τη φωνολογική ενημερότητα, με την πρόταση, τις λέξεις, τις συλλαβές, τα σημεία στίξης, το αρχικό γράμμα, τα κενά ανάμεσα στις λέξεις.Φύλλα εργασίας
 Αναγνώριση συναισθημάτων

Τα παιδιά πήραν στα χέρια τους εικόνες και αναγνώριζαν το συναίσθημα. Αναφέρουν πότε και γιατί μπορεί να νιώθουν και τα ίδια έτσι.
 Βιβλία 


  

 


Συναισθηματική αγωγή

  Ο Gardner (1983) ήταν αυτός που έδωσε έμφαση στο ρόλο των συναισθημάτων μέσα από τη θεωρία του για την πολλαπλή νοημοσύνη, τονίζοντας πως η νοημοσύνη δεν αφορά μόνο τον γνωστικό τομέα, αλλά και τον συναισθηματικό, εισάγοντας την έννοια της «διαπροσωπικής» και «ενδοπροσωπικής» νοημοσύνης. Στη συνέχεια ο Goleman (1998) διέδωσε τον όρο της «Συναισθηματικής Νοημοσύνης» (E.Q.) αναφέροντας πως οι βασικές κατηγορίες της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι:
 •         Η αυτοεπίγνωση
 •         Η διαχείριση συναισθημάτων
 •         Η ενσυναίσθηση
 •         Η επικοινωνία
 •          Η συνεργασία
 •         Η επίλυση συγκρούσεων

  Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης κρίνεται αποφασιστικής σημασίας, καθώς η επιτυχία στη ζωή των ατόμων οφείλεται κατά 20% στο I.Q. και κατά 80% στο E.Q. Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται θετικά με την αποδοτικότητα, την ικανοποίηση από τη ζωή και το έργο, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, λιγότερο άγχος, επιτυχή κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, θετικές σχέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο, θετικές οικογενειακές σχέσεις, μεγαλύτερη αισιοδοξία, υψηλότερη ενσυναίσθηση, υψηλότερο αυτοέλεγχο και περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες (Δεσύλλας, 2006). Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως οι συναισθηματικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν και να διδαχθούν, καθώς δεν πρόκειται για εγγενή ταλέντα, αλλά για επίκτητες δεξιότητες (Ταμπάκη, 2009).

  To ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από την άλλη φαίνεται να μη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων (Δεσύλλας, 2006). 

 Ο Gottman (2000) προτείνει τα εξής στάδια αναφορικά με τη συναισθηματική αγωγή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών:
 •       Επίγνωση συναισθημάτων των παιδιών
 •      Αναγνώριση
 •  Ακρόαση με ενσυναίσθηση και επιβεβαίωση των συναισθημάτων του παιδιού
 •      Βοήθεια στο παιδί να κατονομάσει λεκτικά τα συναισθήματά του
 •       Διερεύνηση στρατηγικών για την επίλυση των προβλημάτων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου